Bankom-inzenjering Bankom-inzenjering
Добро дошли на званичну презентацију

Б А Н К О М

И Н Ж Е Њ Е Р И Н Г

д.о.о. Требиње

Предузеће „Банком инжењеринг“ д.о.о. основано је 2000 године у Требињу. Почели смо са производњом мермерних радијатора и калорифера, временом смо дјелатност проширили и на друге сличне области. Наставили смо ка услугама у области пројектовања и извођења електроинсталација јаке и слабе струје.

Са опремом коју посједујемо покрили смо не тако мало тржиште у погледу мјерења и издавања увјерења о квалитету електроинсталација слабе и јаке струје као и квалитета постављеног уземљења.

Данас пружамо услуге испоруке, уградње, одржавања и мјерењима у постројењима и погонима електроенергетских нисконапонских и средњенапонских нивоа са тенденцијом извођења радова на високонапонском нивоу.

Пружамо и све услуге у подручју постављања пасивне оптичке инфраструктуре.

У будућности се видимо као комплетна фирма која покрива све аспекте електро инжењеринга.

Структура запослених је у функцији основне дјелатности фирме, углавном електро-техничке струке, са три инжењера електротехнике ангажована на пословима пројектовања и извођења радова.

„Банком инжењеринг“ д.о.о. располаже са савременом техничко-технолошком опремом за вршење своје дјелатности.

Користећи расположиве ресурсе и досадашња искуства у домену свог пословања „Банком инжењеринг“ д.о.о. перманентно побољшава своје услуге ради освајања нових и задржавања постојећих тржишта.

Визија нашег предузећа огледа се у дугорочним развојним опредјељењима по појединим сегментима дјеловања, обезбјеђујући цјелину, с циљем да његује углед, препознатљив стил и етику у раду.

Уколико тражите поузданог партнера који ће Вас подржати још у фази планирања, и захваљујући изузетној понуди производа и услуга учинити конкурентнијим на тржишту, будите слободни обратити нам се са повјерењем.